Image1\
 

 Firefighter Combat Challenge - Regulamin

Zasady przeprowadzania konkurencji Firefighter Combat Challenge.


Porządek biegów

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników. Przydział torów (1,2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się wpełnym stroju w wyznaczonej strefie przedstartowej, w momencie gdy poprzedzający go zawodnik znajduje się na linii startu. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani.


Sprzęt

Sprzęt AODO (aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z maską) są zapewnione przez organizatora i muszą być ubrane przez wszystkich zawodników. Zawodnik musi ukończyć bieg w czasie poniżej 6 min. i zanim skończy mu się powietrze. Zawodnik w sytuacji gdy jego wyposażenie ulegnie uszkodzeniu, bądź uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone powinien przerwać bieg i niezwłocznie zgłosić to sędziemu. Zawodnik, który zdecyduje się ukończyć bieg, traci prawo do składania protestów.


Wyposażenie osobiste

Wszyscy zawodnicy występują we własnym sprzęcie ochrony indywidualnej: ubranie specjalne (kurtka, spodnie), hełm, rękawice, boty. Sprzęt musi być w dobrym stanie (bez widocznych uszkodzeń) i posiadający certyfikat CNBOP i nie przekroczyć terminu używalności. Kominiarki i przyłbice nie są wymagane. Jeżeli zawodnik nie będzie ubrany w wymagany sprzęt zostanie zdyskwalifikowany. Wszelkie modyfikacje (w tym używanie taśm klejących, plastrów etc.) są niedozwolone. Rozmiar kurek i spodni musi być odpowiednio dopasowany, by zakrywał miejsca podlegające jego ochronie.Podczas biegu kurtki powinny być odpowiednio zapięte. Buty bojowe muszą posiadać metalowe noski i być wodoodporne. Rękawice muszą być przeznaczone do działań gaśniczychi posiadać potwierdzającą to metkę. Sędziowie mogą kontrolować sprzęt zawodników podczas zawodów. Ich decyzje w zakresie możliwości wykorzystania danego sprzętu w zawodach są ostateczne. Zawodnik, który stawi się w strefie przedstartowej w sprzęcie nie spełniającym powyższych reguł, może otrzymać 15 sekundową karę a niezgodność musi zostać usunięta przed startem, w przeciwnym wypadku sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika. Części wyposażenia nie mogą być zdejmowane bądź gubione podczas biegu i należy je nosić zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli taka część zostanie upuszczona, należy ją niezwłocznie założyć w odpowiedni sposób przed kontynuowaniem biegu. Jeżeli zawodnik nie zastosuję się do tego obowiązku, zostanie zdyskwalifikowany.

Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu.


Start

Przed startem sędzia wydaję komendę „Na miejsca”. Następnie sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Zawodnicy nie stosujący się do komend sędziego startowego mogą zostać zdyskwalifikowani. Dopuszczalny jest jeden falstart. Drugi falstart jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.


Etap 1 :: Wbiegnięcie na wieżę

Konkurencja rozpoczyna się przy podstawie wieży. Pakiet odcinków W-75 nie może być dotykane przed rozpoczęciem konkurencji. Pakiet odcinków W-75 może być niesiony przez zawodnika w dowolny sposób. Należy umieścić go w wyznaczonym pojemniku na szczycie wieży w taki sposób aby nie dotykał podestu ostatniej kondygnacji. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim Pakiet odcinków zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki, zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie odcinków na wieżę). Za złamanie tych zasady zostaje przyznana 2-sekundowa kara. Pakiet odcinków nie może służyć jako stopień. Złamanie tej zasady grozi dyskwalifikacją. Wciągane odcinki muszą pozostać pozostać na podeście ostatniej kondygnacji, jeżeli odcinki spadną z wieży zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Podczas wchodzenia i schodzenia z wieży zawodnik może pomagać sobie poręczami. Podczas wchodzenia zawodnik może pokonywać kilka stopni na raz.


Etap 2 :: Wciąganie pakietu węży

W tej konkurencji zawodnik wciąga na lince ratowniczej pakiet odcinków W-75. Zawodnik nie może stać na niczym innym niż podest kondygnacji podczas wciągania pakietu odcinków. Konkurencja jest zaliczona gdy pakiet zostanie wciągnięty na szczyt wieży i umieszczony w pojemniku. Podczas wciągania, upuszczenie pakiety na odległość większą niż jedna kondygnacja skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Pakiet należy umieścić w pojemniku w taki sposób aby nie dotykał podestu kondygnacji. Za niezachowanie tej zasady zostaje przyznana 2-sekundowa kara. Po wciągnięciu pakiet nie może opuścić podestu ostatniej kondygnacji. Upadek z wieży, sturlanie się pakietu po schodach bądź przeszkodzenie drugiemu zawodnikowi skutkuje dyskwalifikacją. Zawodnik jest zobowiązany do ukończenia tej konkurencji w czasie poniżej 3 minut, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowany. Podczas schodzenia z wieży zawodnik musi stanąć na każdym stopniu. Każdorazowo za pominięcie stopnia zostaje przyznana 2-sekundowa kara.


Etap 3 :: Młot

Podczas konkurencji wykorzystane jest specjalnie przygotowane urządzenie symulacji używania młota. Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć obciążenie po wyznaczonym poziomym torze. Podczas wykonywania konkurencji zawodnik musi mieć postawione obie nogi na dwóch podestach. Niedozwolone jest przesuwanie ciężaru w inny sposób (przesuwanie, przeciąganie,pchanie) niż przez uderzenia młota. Zawodnik może uderzać tylko w przednią część obciążenia. Rączka młota w żadnym momencie nie może dotknąć obciążenia. Za pierwsze złamanie tej zasady kara nie zostaje przyznana, każde kolejne skutkuje 5-sekundową karą. W momencie uderzenia obie dłonie muszą znajdować się powyżej zaznaczonego miejsca na uchwycie młota (30,5 cm od głowicy młota). Jeżeli zawodnik zakończy konkurencje zanim obciążenie dotrze do końca toru, za każe brakujące 2,5cm zostają przyznane 2 sekundy kary. Po zakończeniu konkurencji młot musi zostać odłożony na wyznaczoną matę. Ułożenie młota uznaje się za poprawne jeżeli jakakolwiek część młota znajduje się na macie. Za złamanie tej zasady przyznawana jest 2-sekundowa kara.


Etap 4 :: Slalom i podawanie wody

Zawodnik ma za zadanie pokonanie slalomu bez ominięcia bądź przewrócenia któregokolwiek z pachołków. Za każdy przewrócony bądź ominięty pachołek przyznawana jest 5-sekundowa kara. Następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie gdy prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony do strącenia cel. Następnie zamyka prądownicę i odkłada prądownice na ziemię.

Kary:

  • niedociągnięcie linii na wyznaczoną odległość skutkuje przyznaniem 10 sekund
  • podanie prądu wody zanim prądownica przekroczy drzwi wahadłowe 2 sekundy
  • nie strącenie wyznaczonego celu 10 sekund
  • jeżeli zawodnik nie zamknie prądownicy po wykonaniu zadania musi wrócić i ją zamknąć, jeżeli obsługa będzie zmuszona zatrzymania wody – 2 sekundy kary

Jeżeli prądownica zostanie poprawnie zamknięta a jej otwarcie nastąpi po odłożeniu żadna kara nie zostanie przyznana i zawodnik może przejść do następnej konkurencji


Konkurencja 5:: Manekin

W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie podniesienie i przeciągnięcie manekina tyłem na dystansie ok 30m. Nie jest dozwolone niesienie manekina. Zawodnik nie może ciągnąć manekina za jego ubranie. Czas zostaje zatrzymany gdy zawodnik wraz z całym manekinem przekroczy linie mety. W sytuacji upadku zawodnika, bądź upuszczenia manekina, zawodnik ma 20 sekund na kontynuację konkurencji. Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji jeżeli uzna że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji jak tylko wypuszczenie go przez wyprostowanie łokci .

Kary :

  • przekroczenie wyznaczonego toru – 5 sekund
  • jakikolwiek kontakt z innym zawodnikiem skutkuje dyskwalifikacją
  • niedopuszczalne rzucanie manekina – dyskwalifikacja


Zakończenie zadania

Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny za ukończenie zadania. Nikt poza sędzią nie ma prawa instruowania zawodnika co do przebiegu konkurencji podczas ich trwania. W rzadkich przypadkach, gdy z powodu niepotrzebnej interwencji sędziów, możliwe jest odliczenie straconego w ten sposób czasu bądź umożliwienie zawodnikowi powtórnego podejścia do biegu. Wszyscy zawodnicy muszą ukończyć bieg w czasie poniżej 6minut, w przeciwnym wypadku zostaną zdyskwalifikowani.

 
 
 
 
 

Copyright © 2011 - Joomla Templates modified by Gorczynski Design All Rights Reserved

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeśli wyrażasz na to zgodę kliknij OK.

EU Cookie Directive Module Information